LOMIKO TO RAISE $ 500,000

LOMIKO TO RAISE $ 500,000

https://www.lomiko.com/public/files/news/LMR_FINANCING__May12_%20_3_.pdf