LOMIKO TO RAISE $ 700,000

LOMIKO TO RAISE $ 700,000

https://www.lomiko.com/public/files/news/LMR%20$700,000%20FINANCING%2002-03-2012.pdf