LOMIKO ENCOURAGED BY PRESIDENT-ELECT BIDEN’S $400 BILLION CLEAN ENERGY PLAN

LOMIKO ENCOURAGED BY PRESIDENT-ELECT BIDEN’S $400 BILLION CLEAN ENERGY PLAN