Lomiko to Raise $300,000

Lomiko to Raise $300,000