Lomiko to Raise $ 500,000

Lomiko to Raise $ 500,000